email serge
INDEX
MENU
ITEMS FOR SALE

Mucuna pruriens extract

In capsules

Mucuna pruriens extract, 400 capsules @ 300 mg, $108.20Mucuna pruriens extract, 400 capsules @ 300 mg, plus tongkat ali extract 100 capsules @ 300 mg, $118.20Mucuna pruriens extract, 400 capsules @ 300 mg, plus tongkat ali extract 100 capsules @ 300 mg, plus boesenbergia rotunda extract 100 capsules @ 300 mg, $130.20Mucuna pruriens extract, 800 capsules @ 300 mg, $194.20Mucuna pruriens extract, 800 capsules @ 300 mg, plus tongkat ali extract 200 capsules @ 300 mg, $214.20Mucuna pruriens extract, 800 capsules @ 300 mg, plus tongkat ali extract 200 capsules @ 300 mg, plus boesenbergia rotunda extract 200 capsules @ 300 mg, $234.20Mucuna pruriens extract, 1600 capsules @ 300 mg, $350.20Mucuna pruriens extract, 1600 capsules @ 300 mg, plus tongkat ali extract 400 capsules @ 300 mg, $385.20Mucuna pruriens extract, 1600 capsules @ 300 mg, plus tongkat ali extract 400 capsules @ 300 mg, plus boesenbergia rotunda extract 400 capsules @ 300 mg, $420.20
In pouches

Mucuna pruriens extract, 2 pouches @ 75 grams, $108.20Mucuna pruriens extract, 4 pouches @ 75 grams, $194.20Mucuna pruriens extract, 4 pouches @ 75 grams, plus tongkat ali extract 1 pouch @ 75 grams, $214.20Mucuna pruriens extract, 4 pouches @ 75 grams, plus tongkat ali extract 1 pouch @ 75 grams, plus boesenbergia rotunda extract 1 pouch @ 75 grams, $234.20Mucuna pruriens extract, 8 pouches @ 75 grams, $350.20Mucuna pruriens extract, 8 pouches @ 75 grams, plus tongkat ali extract 2 pouches @ 75 grams, $385.20Mucuna pruriens extract, 8 pouches @ 75 grams, plus tongkat ali extract 2 pouches @ 75 grams, plus boesenbergia rotunda extract 2 pouches @ 75 grams, $420.20